Anpassa listvyer

Listvyer är vyer som i tabellformat visar ditt innehåll i adminpanelen. Det kan vara listan med sidor, inlägg eller andra innehållstyper.

Dessa vyer är anpassningsbara på flera sätt.

Sök och filtrera

Ovanför tabellen finns, förutom ett sökfält, ofta flera olika typer av filter. Vilka filter som är tillgängliga beror på vilken innehållstyp du är på.

Utöver de direkt synliga filtren finns avancerade filter som du kan lägga till. Du gör det genom att trycka på knappen ”Lägg till filter”:

Styr antal alternativ per sida

Som standard visas 25 objekt per sida i en tabell. Det här kan du enkelt justera genom att klicka på Skärmalternativ längst upp till höger. Därefter anger du hur många objekt du vill ha per sida och trycker verkställ längst ner.

För många kan göra sidan seg

Med för många objekt per sida kan tabellvyn bli seg. Du kan ha maximalt 999 objekt per sida. För vardagligt användande är ca 50 ett bra maximalt val.

Anpassa vilka kolumner som syns

Vilka kolumner som syns som standard beror på vilken innehållstyp som du redigerar. Vilka kolumner som är tillgängliga beror även det på innehållstypen.

Du kan anpassa vilka kolumner som syns genom att redigera kolumnuppsättningen. Du kan ha flera olika uppsättningar kolumner som du kan växla mellan.

Kolumnanpassningarna är tillgängliga för alla

Uppsättningarna med kolumner som du gör och justeringar av dem är tillgängliga för alla användare. Därför krävs det att du har rätt behörighet för att kunna redigera dem.

Tryck på den markerade knappen för att redigera kolumner. Du kommer tas till en särskild vy där du kan justera kolumnerna.

Här kan du läsa mer om hur det funkar ›