Felsöka och fixa ett trasigt block

Det finns många anledningar till att ett block kan visas som trasigt i redigeringsverktyget. Som tur är går det ofta snabbt att lösa det.

Försök att lösa det

Från WordPress 5.6 är standardalternativet när du stöter på ett trasigt block att lösa det. Detta fungerar ofta utan en process och löser ditt problem.

Om du har en version före WordPress 5.6 är standardalternativet inte att lösa det. Klicka istället på den avancerade menyn (de tre vertikala prickarna) och välj resolve därifrån.

Varför går block sönder?

Ibland kommer du att stöta på ett block som har gått sönder. På grund av det sätt som den visuella redigeraren fungerar förlitar den sig på att den genererade HTML-koden är konsekvent.

Ibland stämmer den genererade koden i editorn och den sparade koden i databasen inte överens. Främst av en av två anledningar:

  1. En uppgradering införde en ändring av markeringen som vi inte tog hänsyn till. Ett fel som är vårt fel.
  2. Du lyckades, troligen av misstag, justera HTML-formateringen vilket ledde till att blocket gick sönder.

I ärlighetens namn är det troligaste scenariot det första. Vi är noga när vi släpper ändringar för att undvika detta och skapar automatiska uppgraderingsvägar. Om du stöter på ett trasigt block, låt oss veta det. Vi vill gärna åtgärda det.

Blocket stöds inte

Om du stöter på ett felmeddelande som säger att blocket inte kan hittas eller inte stöds har det skett någon form av fel bakom kulisserna. Kontakta oss så ska vi undersöka det i ditt specifika fall.